FBI, CISA tố hacker Nga tấn công mạng chính phủ Mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

FBI, CISA tố hacker Nga tấn công mạng chính phủ Mỹ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
FBI và CISA cáo buộc một nhóm hacker Energetic Bear do nhà nước Nga tài trợ đã thâm nhập mạng lưới máy tính của chính phủ Mỹ.

Continue reading...
 

GloryVNz

Rìu Sắt
Tôi đóng vai anh hùng thì ai đóng vai tội phạm?

Vậy nên phải có kẻ đứng ra đóng vai kẻ xấu. :)
 


Top