Fanpage mạo danh ca sĩ Thủy Tiên để lừa tiền từ thiện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Fanpage mạo danh ca sĩ Thủy Tiên để lừa tiền từ thiện

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trang Facebook lấy tên Thủy Tiên, chạy quảng cáo bài viết quyên góp tiền, nhưng để tên tài khoản ngân hàng là Le Thi Ngan.

Continue reading...
 
Qua cũng đọc tin này trên fanpage Thủy Tiên , nó còn chạy quảng cáo nữa mới ác chứ. Thứ này thất đức thật.
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Người nỗi tiếng đôi lúc cũng chịu thiệt thòi không tránh được nhưng nhờ vậy nhiều người (ít quan tâm như tôi) biết thêm về người nổi tiếng này.
 


Top