Facebook xuất hiện thông báo Test NT Instant ?

VNZ-NEWS
Hôm nay mình vòa Fanpage của Vn-Zoom để quản lý bài viết . Có anh em nào dùng Facebook gặp thông báo này Test NT Instant khi xem bất kỳ Fanpage nào không ?

Screenshot_20210212-112816000.jpg
 
  • Like
Reactions: ai0ia
Trả lời