Facebook lỗi toàn cầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Facebook lỗi toàn cầu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người dùng Facebook trên khắp thế giới đang gặp lỗi về bảng tin, trong đó, quảng cáo hiển thị dày đặc, bộ ảnh bị tách thành nhiều ảnh riêng biệt.

Continue reading...
 


Top