Thông tin Game  EPIC miễn phí Game 4x Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

VNZ-NEWS
Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War là trò chơi thể loại game 4X với eXplore (thăm dò), eXpand (mở rộng), eXploit (khai thác) và eXterminate (triệt tiêu đối thủ).
Trò chơi được phát triển bởi Proxy Studios và được Slitherine Software phát hành cho Windows và Linux vào ngày 12 tháng 7 năm 2018. Trong game, người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 phe tham chiến bao gồm: Space Marines, Astra Militarum (Imperial Guard), Orks và Necrons.


Warhamer-4000.jpg


  • Để nhận game các bạn cần có tài khoản EPIC,
  • Đăng ký tài khoản miễn phí tại EPIC
  • Sau đó vào đây để lấy game về tải khoản Epic
  • Nếu đã có tài khoản EPIC bạn khởi chạy EPicGame Laucher và Add vào tài khoản , cài đặt và thưởng thức
  • Giveaway sẽ kết thúc vào 3/23/2023 at 10:00 PM
 
Trả lời