Edge rất tốt, nhưng rất tiếc Microsoft đang khiến nó bị ghét bỏ | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Edge rất tốt, nhưng rất tiếc Microsoft đang khiến nó bị ghét bỏ

tamngm

allons-y!
Trước đã không thích Chrome + Adge
Chrome từ lúc đăng nhập nó cho thêm tk này nữa càng ghét & đã gỡ khỏi máy.
Thích Opera nhất.
Đồng ý Opera vẫn thích nhất, cài mấy cái add on chặn quảng cáo nữa là ngon. Xem youtube miễn quảng cáo.
Thấy bên HQCNTT nhiều người kêu dùng chrome hay edge cài adguard rồi mà xem youtube vẫn quảng cáo ầm ầm.
 

duonglinh2

Rìu Bạc
Adge thỉnh thoảng nó tự đổi sang nó là trình duyệt mặc định . có cách nào không cho nó đổi không các bác
 

Doctor76

Búa Gỗ
giới thiệu cái mình có & cái mình tốt vẫn so với cà khịa / giẫm lên mặt đứa khác để đẩy mình lên mạnh
làm vậy chỉ khiến người dùng càng ghét bỏ hơn vì cách làm việc bố đời - không tôn trọng người dùng, đa số người dùng cũng không ở nước cơm sườn (không mang tư tưởng cam chịu đè ép khi bạn thế lớn) nên làm kiểu đấy 100% sẽ bị dội ngược
Dùng edge vào google thì nó cũng cà khịa tải Chrome đó, ghét không?
 
Top