Động cơ hạt nhân giúp bay tới sao Hỏa trong 3 tháng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Động cơ hạt nhân giúp bay tới sao Hỏa trong 3 tháng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một công ty ở Washington thiết kế động cơ hạt nhân sử dụng phản ứng phân hạch và nhiên liệu mới để giảm 1/2 thời gian bay tới sao Hỏa.

Continue reading...
 


Top