Chia sẻ - Đọc vị đối phương trong đàm phán - thương lượng ~ 3.89 GB | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Đọc vị đối phương trong đàm phán - thương lượng ~ 3.89 GB

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT


Bạn sẽ học được gì
 • Nắm những bí quyết đọc suy nghĩ người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể.
 • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán - thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
Mã:
1. Hỏi em BOT YÊU DẤU
2. Thêm nhiều khóa học khác: https://vn-z.vn/tags/video-khoa-hoc/
 
Sửa lần cuối:

Huylinh

Gà con


Bạn sẽ học được gì
 • Nắm những bí quyết đọc suy nghĩ người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể.
 • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán - thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote

tks chủ thớt
 

Huylinh

Gà con


Bạn sẽ học được gì
 • Nắm những bí quyết đọc suy nghĩ người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể.
 • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán - thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote

làm sao download vậy bác
 
anh em xem rồi thấy sao
 


Bạn sẽ học được gì
 • Nắm những bí quyết đọc suy nghĩ người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể.
 • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán - thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote

Cảm ơn bạn
 


Bạn sẽ học được gì
 • Nắm những bí quyết đọc suy nghĩ người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể.
 • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán - thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote

tks ạ
 

hiaro

Gà con


Bạn sẽ học được gì
 • Nắm những bí quyết đọc suy nghĩ người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể.
 • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán - thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote

good
 

vietcua

Gà con


Bạn sẽ học được gì
 • Nắm những bí quyết đọc suy nghĩ người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể.
 • Thấu hiểu tuyệt chiêu đàm phán - thương lượng, tạo lợi thế trong đàm phán thương lượng.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote

THANKS
 


Top