Đoạn phim hiếm ghi lại tiếng gầm của báo tuyết hoang dã | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đoạn phim hiếm ghi lại tiếng gầm của báo tuyết hoang dã

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bẫy camera bắt gặp cận cảnh một con báo tuyết có nguy cơ tuyệt chủng cất tiếng gầm và đánh dấu lãnh thổ trong Vườn quốc gia Sanjiangyuan.

Continue reading...
 
Top