Hỏi/ Thắc mắc - Độ phân giải màn hình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Độ phân giải màn hình

TranQuang

Búa Gỗ
Chả là cái màn hình của em có độ phân giải chỉ là hd, em vào trình điều khiển card màn hình để gain nó lên thành full hd thì chữ nó bị mờ, có bác nào biết cách khắc phục không chỉ em với, em cảm ơn
 

komantire

Gà con
Bạn chỉ mình cách vào điều khiển card màn hình với ạ
 

v26041964

Gà con
lúc trước còn dùng con màn 17inch vuông cũng từng làm thử cái cách này. màn HD mà chỉnh resolution lên FHD. Màn hình vẫn hỗ trợ hiển thị nhưng mà hiển thị kiểu rất khó nhìn. Do số điểm ảnh màn hỗ trợ chỉ là HD, mà card màn hình thì xuất ra nhiều hơn số điểm ảnh đó. Thế nên là màn hình không hiển thị được hết, rồi có một số điểm ảnh sẽ bị xung đột hiển thị với những điểm ảnh khác, tạo ành các vùng ảnh rất khó nhìn, nhất là ở tại các viền hoặc là các chữ nhỏ. Lời khuyên là màn HD chỉ chọn độ phân giải HD hoặc THẤP HƠN để hiển thị. Cái này là chân lí luôn rồi. Nếu không thì chẳng ai tạo ra màn FHD, 2K hay 4K làm gì rồi.
 

mrdaohai

Búa Gỗ
Bạn Mở file notepad lên và copy các dòng lệnh này :

:admin
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
"%temp%\getadmin.vbs" & exit
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"

CLS
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v DpiScalingVer /t REG_DWORD /d 0x00001018 /f
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v LogPixels /t REG_DWORD /d 0x00000078 /f
REG ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v Win8DpiScaling /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f


Sau đó lưu lại với tên file là fix.bat rồi chạy thử nhé bạn.
Lưu Ý nên backup registry trước.
 

Kuno123

Gà con
Hình như cái lỗi của chủ tus giống mình, mình đang dùng màn tv, vì to vs lại có sẵn thì dùng luôn đỡ phải mua ( 40inch). Card thì dùng 1060 mà chỉ để được 1600x900, chỉnh lên 1920x1080 là y rằng vỡ hết hình rồi nhoè màu. Hồi trc lúc mua máy thì tưởng card lỗi ( rx580) nên đổi sang con 1060 mà vẫn bị. May mà driver của ndivia nó chỉnh được trong phần mềm của nó thì mới để được 1600x900 không bị vỡ vs nhoè. Chứ không chỉnh ngoài destop được. Không biết có fix được không ạ. Đã thử đổi dây r vẫn bị chắc do màn mà tiếc tiền không đổi ...
 

C6H5OH

Búa Gỗ
Hình như cái lỗi của chủ tus giống mình, mình đang dùng màn tv, vì to vs lại có sẵn thì dùng luôn đỡ phải mua ( 40inch). Card thì dùng 1060 mà chỉ để được 1600x900, chỉnh lên 1920x1080 là y rằng vỡ hết hình rồi nhoè màu. Hồi trc lúc mua máy thì tưởng card lỗi ( rx580) nên đổi sang con 1060 mà vẫn bị. May mà driver của ndivia nó chỉnh được trong phần mềm của nó thì mới để được 1600x900 không bị vỡ vs nhoè. Chứ không chỉnh ngoài destop được. Không biết có fix được không ạ. Đã thử đổi dây r vẫn bị chắc do màn mà tiếc tiền không đổi ...
Con tivi lỗi à, hoặcc cáp hdmi của bồ chưa đủ chuẩn. gt 730 vẫn xuất FHD 1920x 1080 trên con tivi sony 43 inhch đây. Phải chỉnh độ phân giải trong driver màn hình.
 

MinhGiang

Rìu Bạc Đôi
Windows chỉ đẹp với độ phân giải HD720 và HD768.
Vậy những laptop màn hình fhd sẽ xấu hơn màn hình hd hả bạn? Hỏi để viết thư cho các nhà sản xuất pc góp ý họ không nên sx laotop, màn hình pc có độ phân giải fhd, 2k, 4k và sắp tới sẽ là 8k.
 


Top