Nhờ tư vấn - Độ phân giải màn hình win 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Độ phân giải màn hình win 10

Tetdenroi

Gà con
Nhờ các cao nhân giúp, máy tính khi bật màn hình thì nhận độ phân giải 2k (vì dùng màn 2k).

Khi điều khiển qua teamview mà không bật màn hình thì máy tính lại chỉ nhận max là màn hình full hd khiến icon trên màn hình desktop bị co lại .

Có cách nào khắc phục không.cám ơn các bác nhiều!
 

thuuong1309

Rìu Sắt
Điều đó là tất nhiên rồi bạn à, độ phân giải khi có máy khác teamview vào phải thay đổi để phù hợp với màn hình máy khách chứ.
 

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
Teamview muốn dùng max thì phải có license nha bạn, dùng bản free thì chỉ được thế thôi, còn thấy giá Teamview cao quá thì mua của Anydesk đi, nhẹ hơn 1 chút.
 

Chinhdom

Gà con
Nhờ các cao nhân giúp, máy tính khi bật màn hình thì nhận độ phân giải 2k (vì dùng màn 2k).

Khi điều khiển qua teamview mà không bật màn hình thì máy tính lại chỉ nhận max là màn hình full hd khiến icon trên màn hình desktop bị co lại .

Có cách nào khắc phục không.cám ơn các bác nhiều!
Thanks
 


Top