Dịch vụ công quốc gia mở nút hỗ trợ khó khăn vì Covid 19

Administrator
Hiện tại trên cổng dịch vụ công quốc gia đã mở nút " Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19". Người dân có thể ở nhà bấm nút làm thủ tục khai báo, nhận tiền hỗ trợ của chính phủ.

Screenshot_2020-05-12-Cng-Dich-v-cong-Quc-gia.png

Ảnh chụp màn hình
Cổng dịch vụ công quốc gia đã thêm 6 dịch vụ để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 . Bạn đọc có thể truy cập https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html hoàn thiện hồ sơ.

 
Trả lời

yuki250893

Búa Gỗ Đôi
haizzz, em ở q9 tphcm, đợi làm thủ tục thất nghiệp dài cổ, mỗi lần hẹn là cả tháng, đợi lấy được tiền thất nghiệp chắc đói riệu rã.
Lần đầu đi làm ba cái thủ tục nhà nước, ớn vô cùng