'Để tái sinh, Viettel Telecom cần kết hợp cả 2 vai trò' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

'Để tái sinh, Viettel Telecom cần kết hợp cả 2 vai trò'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, Viettel Telecom cần tạo ra môi trường số cho khách hàng sống, làm việc trên đó.

Continue reading...
 
Top