Hỏi/ Thắc mắc - Đang dùng Office 2013 cài đặt nâng cấp lên Office 2019 có bị mất tài khoản Outlook?? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Đang dùng Office 2013 cài đặt nâng cấp lên Office 2019 có bị mất tài khoản Outlook??

Anonymous Gamer

Búa Gỗ Đôi
Tình hình là máy tính công ty mình đang dùng Outlook 2013 bản cũ mình muốn cài bộ Office 2019 thay bộ cũ thì có bị out mất tài khoản Outlook 2013 không? vì mình không biết mật khẩu và tài khoản!
Thank admin duyệt bài!
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Bạn cứ cài bất kỳ bản MS Office nào mà bạn muốn miễn sao cái sau không hấp diêm cái trước là được.
 

vyhoangbao

Rìu Bạc Đôi
Tài khoản bị khóa
Không biết acc và pass thì làm sao bạn vào Outlook được, còn nâng cấp office mới thì được nhưng sau đó mở thì nó ưu tiên mở phiên bản cao hơn, có lúc nó xung đột giữa 2 cái thì chẳng xài được cái nào, nên gỡ cái cũ ra trước.
 

Anonymous Gamer

Búa Gỗ Đôi
Không biết acc và pass thì làm sao bạn vào Outlook được, còn nâng cấp office mới thì được nhưng sau đó mở thì nó ưu tiên mở phiên bản cao hơn, có lúc nó xung đột giữa 2 cái thì chẳng xài được cái nào, nên gỡ cái cũ ra trước.
họ cài sẵn chỉ vô xài thôi mà! đâu phải cứ mỗi lần vào là phải đăng nhập đâu
 


Top