Cực quang xuất hiện cùng mưa sao băng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cực quang xuất hiện cùng mưa sao băng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hiện tượng cực quang kết hợp với mưa sao băng Orionids hôm 19/10 tạo nên một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục trên bầu trời Na Uy.

Continue reading...
 


Top