Cột kim loại bí ẩn giữa sa mạc Mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cột kim loại bí ẩn giữa sa mạc Mỹ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà sinh vật học phát hiện cấu trúc kim loại nằm lẫn giữa những khối đá đỏ ở vùng hẻo lánh của bang Utah trong lúc đếm cừu sừng lớn từ trực thăng.

Continue reading...
 
Top