Con người muốn chống lại công nghệ nhận diện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Con người muốn chống lại công nghệ nhận diện

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tại Quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Belgrade của Serbia, những cụm camera hình vòm đã được gắn trên tường, âm thầm quét khuôn mặt của những người đi qua.

Continue reading...
 
Top