Hỏi/ Thắc mắc - Có ae nào biết siêu nén file ko | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Có ae nào biết siêu nén file ko

VNZ-NEWS

Administrator
Thành viên BQT
nó kiểu như file nén tải về có 80 mb rồi extract nó lại thành 400 mb , mong ae chỉ giáo
Tìm hiểu công nghệ nén trong danh sách này. Phải am hiểu mới làm được đấy bạn.
 

sonhahp02

Búa Gỗ Đôi
Tìm hiểu công nghệ nén trong danh sách này. Phải am hiểu mới làm được đấy bạn.
thuật toán nó sử dụng là gì vậy ad
 

hiennx2k4

Búa Đá
Thông thường, tập tin dữ liệu văn bản thuần (dữ liệu có cấu trúc) thì hệ số nén cao nhất với các chuẩn nén phổ biến như zip, 7z, rar. Đối với dự liệu phi cấu trúc như âm thanh thì có chuẩn MP3, hình ảnh tĩnh (picture, image) thì có jpg và png và hình ảnh động (video) thì có HEVC (H.265). Tuỳ theo loại dữ liệu mà bạn chọn phần mềm và chuẩn tương ứng. Không có phần mềm nào là hoàn hảo. Ngoài ra, đối với dữ liệu phi cấu trúc thì bạn cần cấu hình thông số nén để đảm bảo chất lượng và tối ưu dung lượng lưu trữ.
 


Top