Game Miễn Phí - Chơi game khi tắt mạng trên Microsoft Edge Chromium | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí Chơi game khi tắt mạng trên Microsoft Edge Chromium

akan92

Gà con
Chắc hẳn anh em ai cũng một lần trong đời bị tắt mạng khi đang làm việc, thư giãn trên laptop, PC.
Chán trò khủng long trên Chrome rồi thì mình chuyển qua Edge nhân Chromium. (Nếu có nhã hứng rủ bạn bè đua top cũng khá vui)
Bước 1: Mở trình duyệt Edge nhân Chromium lên
Bước 2: Copy edge://surf/ và paste vào trình duyệt
Mã:
edge://surf/
Và đây là giao diện game,
Screenshot-54.png

Chúc các bạn chơi game vui vẻ :v
Nếu hay cho mình một Like và Comment nha.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top