Hướng dẫn - Chặn web trên Chrome | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Chặn web trên Chrome

KickAss

❀ ❀ ❀
Chặn truy cập trang web cụ thể và theo từ khóa.

1. Block Site extension.

block-Site-01.png


Truy cập link này để add extension trên:

Mã:
https://chrome.google.com/webstore/detail/block-site-website-blocke/eiimnmioipafcokbfikbljfdeojpcgbh?hl=en


Chọn Agree ở bước tiếp theo:

block-Site-02.png


Block Site: Bạn gõ trang web cần chặn, sau đó nhấp dấu (+) để thêm vào danh sách.

block-Site-03.png


Work Mode: Chặn trang web cụ thể trong khoảng thời gian nhất định.

block-Site-04.png


Password Protection: Đặt mật khẩu để quản lý.

block-Site-05.png


Block by Words: Chặn theo từ khóa.

block-Site-06.png


Test thử. Rất hiệu quả!

block-Site-07.png


2. Hiển thị Url đích của 1 Url đã rút gọn.

block-Site-08-Link-Unshorten-Dot-Com.png


Mã:
https://linkunshorten.com/
https://unshorten.link/

Enjoy.
 
Sửa lần cuối:

msnori

Rìu Sắt
Đang dùng EES 7, mình cho EES 7 chặn hết cả rồi:

Xem phần đính kèm 11630
Bác Hà ơi bản EES7 này với bản EIS bản nào nhẹ nhàng hơn vậy ạ?
 

revolX

Rìu Sắt
Sử dụng DNS và chrome extensions để chặn truy cập trang web cụ thể, hoặc theo từ khóa.

1. Block Site extension.

block-Site-01.png


Truy cập link này để add extension trên:

No quote


Chọn Agree ở bước tiếp theo:

block-Site-02.png


Block Site: Bạn gõ trang web cần chặn, sau đó nhấp dấu (+) để thêm vào danh sách.

block-Site-03.png


Work Mode: Chặn trang web cụ thể trong khoảng thời gian nhất định.

block-Site-04.png


Password Protection: Đặt mật khẩu để quản lý.

block-Site-05.png


Block by Words: Chặn theo từ khóa.

block-Site-06.png


Bị chặn ngay bước tìm kiếm, còn chưa thấy mặt cái list trả về.

block-Site-07.png


2. Cấu hình DNS trên Router để chặn porn.


- OpenDNS Family Shield
  • Preferred: 208.67.222.123
  • Alternate: 208.67.220.123
- Cloudflare DNS
  • Preferred: 1.1.1.3
  • Alternate: 1.0.0.3
* Dùng kèm với Block Site extension nói trên để gia tăng hiệu quả.

3. Kiểm tra Url đích của 1 Url đã rút gọn.

block-Site-08-Link-Unshorten-Dot-Com.png


Just try:

No quote


Mời các bác đóng góp thêm ý kiến nhé!

Enjoy.

Đóng góp 2 trang khác dùng để hiển thị trang đích từ trang rút gọn...

 


Top