Hỏi/ Thắc mắc - Cách tạo giao diện menu trên màn hình console C/C++ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách tạo giao diện menu trên màn hình console C/C++

ngoctin

Gà con
Mọi người có thể hướng dẫn em tạo giao diện màu mè cho màn hình console trong C/C++ được không ạ ?
Nó giống kiểu như giao diện menu boot như vậy ạ :
31641888_531794543882776_6494691352775753728_n.jpg

Mong mọi người giúp đỡ!
 


Top