Hỏi/ Thắc mắc - Cách tải video HD từ facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách tải video HD từ facebook

secpol

Rìu Chiến Bạc
Hiện nay mình cần tải video hd 720p từ nhóm kín facebook. Nhưng dạo qua 1 vòng trên internet thì thấy không có cách nào có thể load được về dạng 720p cả. Bạn nào có cách chỉ giúp mình với? Cảm ơn các bạn!
 

secpol

Rìu Chiến Bạc
Cảm ơn bạn. Máy mình nó lại nhận SD thôi. Không biết là fb nó có nhận ra màn hình của mình kaf 1024x768 không nhỉ?
 

VoDanhPhD

Rìu Chiến
Cảm ơn bạn. Máy mình nó lại nhận SD thôi. Không biết là fb nó có nhận ra màn hình của mình kaf 1024x768 không nhỉ?
- Chắc do nguôn bài viết không phải là HD hoặc do bạn chưa Update lên IDM mới nhất !!??
Nhưng dù sao thì IDM vẫn là cách nhanh và tiện nhất !

V36mTBL.jpg

HTML:
https://vn-z.vn/threads/internet-download-manager-noi-de-thao-luan-va-chia-se-cai-gi-ma-ai-cung-biet.20538/
 

thanhthientd

Live Loving As Jesus
- Anh làm thử theo cách này xem sao ạ, trước em tải được cả video bình luận trong nhóm kín luôn ấy, trong khi đó IDM ko thấy bắt link được, sao chép địa chỉ video nó ra cái link dưới mà tải cũng không được: blob:https://www.facebook.com/edaa602d-de80-41a8-93b0-03dc22814d22

- Em cũng không biết chất lượng có HD hay không (cái này hình như tùy người tải lên video có chất lượng nào)

- Link hướng dẫn:
 
Chất lượng video trên Facebook bị giảm khá nhiều so với vid gốc của người upload rồi, nó bóp lại cho nhẹ hết mà. Chất lượng IDM bắt được hay đổi địa chỉ sang mobile (https://m.facebook.com/...) để lấy link down tự động chất lượng cũng chỉ được đến thế thôi.
 


Top