Cách mua tài khoản Udemy Business vĩnh viễn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cách mua tài khoản Udemy Business vĩnh viễn

MaThanHoangPhongTu

Búa Gỗ Đôi
Chào các bác. Hiệ tại e có muốn đầu tư lâu dài cho tương lai bằng cách mua một tài khoản business vĩnh viễn trên Udemy. Theo em tìm hiểu thì nó chỉ dùng cho doanh nghiệp hoặc trường học. Cho em hỏi có cách nào mua tài khoản này vĩnh vi
Tai-khoan-Udemy-Business-Logo.png
ễn bằng mail của mình và mua ở đâu không ạ? Em xin chân thành cảm ơn các bác đã góp ý
 

macketoi

Rìu Vàng
Mình có mua loại này nên mình biết: Có 2 dạng: 1 dạng là học được 25k khoá, bao gồm khoá tiếng Anh và các thứ tiếng khác (Các thứ tiếng khác xem bên dưới) Dạng thứ 2 là chỉ gồm 11k khoá chỉ toàn tiếng Anh.
 

macketoi

Rìu Vàng
Nên là theo mình nếu ai đó quảng cáo 25k khoá với 11k khoá thì cũng ..... như nhau vì cốt chỉ học khoá tiếng Anh là chính.
 

hung12333

Gà con
Mình có mua loại này nên mình biết: Có 2 dạng: 1 dạng là học được 25k khoá, bao gồm khoá tiếng Anh và các thứ tiếng khác (Các thứ tiếng khác xem bên dưới) Dạng thứ 2 là chỉ gồm 11k khoá chỉ toàn tiếng Anh.

thì là business còn kia là personal chỉ 11k khóa
 

alobabyday

Búa Đá
Không có tài khoản vĩnh viễn,
Tài khoản trên thị trường hiện giờ được share bán nhiều nhất từ funix, share cookies, tài khoản personal
Đa số đều là share cookies và ít có người cung cấp loại email + pass
Số lượng khoá học trong tài khoản là 9000 khoá
Không có tài khoản Full khoá học, Vĩnh viễn hay 25.000 khoá
Khoá học ở tài khoản Business và Tài khoản Personal sẽ hơi khác nhau : bên có khoá này bên khôngRất nhiều người scam bán tk share cookies 1 năm nhưng dùng được mấy tháng là bloc,
Có người mua lại tk của mình (mình có bán tk personal) xong bán, share demo cho người khác
 
Mình có mua loại này nên mình biết: Có 2 dạng: 1 dạng là học được 25k khoá, bao gồm khoá tiếng Anh và các thứ tiếng khác (Các thứ tiếng khác xem bên dưới) Dạng thứ 2 là chỉ gồm 11k khoá chỉ toàn tiếng Anh.

Muốn mua thì làm như nào bác nhỉ? bác gửi link e tham khảo phát
 

macketoi

Rìu Vàng
Không có tài khoản vĩnh viễn,
Tài khoản trên thị trường hiện giờ được share bán nhiều nhất từ funix, share cookies, tài khoản personal
Đa số đều là share cookies và ít có người cung cấp loại email + pass
Số lượng khoá học trong tài khoản là 9000 khoá
Không có tài khoản Full khoá học, Vĩnh viễn hay 25.000 khoá
Khoá học ở tài khoản Business và Tài khoản Personal sẽ hơi khác nhau : bên có khoá này bên khôngRất nhiều người scam bán tk share cookies 1 năm nhưng dùng được mấy tháng là bloc,
Có người mua lại tk của mình (mình có bán tk personal) xong bán, share demo cho người khác
Cái loại Full khoá học với vĩnh viễn thì mình biết chắc chắn là không.
Nhưng 25k khoá vẫn có. Điển hình là Udemy Goverment (Dành cho chính phủ) vẫn có người leak acc ra ngoài được. Mình từng có nên biết.

Và bản thân 25k khoá chỉ là 11k khoá tiếng anh + 14k khoá International Course (Sheet mình có share ở trên)
 


Top