Hỏi/ Thắc mắc - Cách khắc phục bị delay khi dùng bảng điện tử | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách khắc phục bị delay khi dùng bảng điện tử

taihdhpu2

Rìu Vàng
Mình cài windows 10 Pro mới tinh file tải từ MS. Khi chưa update driver thì dùng viết bình thường, nhưng khi update driver xong xuôi thì viết bị dấu hiệu delay, nhiều lúc tối màn xong mới sáng lại màn và hiển thị nét. Đỉnh điểm hôm trước mình viết nhiều quá còn hiển thị màn hình xanh. Kể cả dùng chuột vẽ cũng bị tương tự như dùng bảng điện tử. Cảm ơn các bác
Video mô tả lỗi

 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
ý là có dùng wacom không?
 


Top