Hỏi/ Thắc mắc - Các cao nhân giúp em lỗi này với ạ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Các cao nhân giúp em lỗi này với ạ

Do Biet

Gà con
Chả là trước khi mở máy lên thì cứ báo có file không thể mở. Xong mở ra thì như trong hình. Trước khi em bị thế này em có tải noxappplayer và xong đó em đã xóa đi. Không biết giờ xử lý thế nào mong các bác giúp đỡ. Em cảm ơn {adore}
sàasfaf.jpg
 

khanhthien258

Búa Gỗ
Khó hiểu quá, trước khi mở máy lên thì màn hình đen thui mà? Còn mở ứng dụng nào thì ghi tên ứng dụng đó và chụp ảnh màn hình xem?
 

CongTZ

Gà con
Bạn gỡ cài đặt phần mềm đó đi, còn không vô startup tìm đến cái nào nghi giống nó thì bỏ check, bạn thử xem. Chúc thành công.
 


Bài Viết Mới

Top