Bộ GD-ĐT yêu cầu không làm khó học sinh lớp 10 chuyển trường | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bộ GD-ĐT yêu cầu không làm khó học sinh lớp 10 chuyển trường

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bộ GD-ĐT yêu cầu không làm khó học sinh lớp 10 chuyển trườngTrước ý kiến việc chuyển trường của học sinh lớp 10 khó khăn bởi tổ hợp môn học lựa chọn khác nhau, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý các địa phương hỗ trợ tối đa người học, không đặt ra rào cản nào với các em muốn chuyển trường.

Continue reading...
 


Top