Nhờ tư vấn - Bị hiện thị phần mềm lạ, chưa bao giờ gặp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Bị hiện thị phần mềm lạ, chưa bao giờ gặp

Biddha

Gà con
Mới vài hôm, em bị một phần mềm lạ chạy hẵn vào Starup. Rồi hiện lên trên góc trái phía trên như hình. Không click vào được, không tìm ra được thông tin của nó. Kính nhờ anh em hỗ trợ với.
Dưới đây là một số hình ảnh của nó:
Em xin chân thành cảm ơn.
Screenshot 2024-02-22 094809.png
full1.png
full.png
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Không phải vậy rồi ạ!
Cái này có thể bị theo dõi mai cờ rô rồi. Cái này phải chuyên biệt hóa một chút. Người dễ xử lý thì dùng Autoruns của MS là xử lý được ngay. Cho dù là ứng dụng gì cũng có cách hết.
 

Dangkhoa1612

Búa Đá Đôi
Giống phần mềm driver của logitech, gần đây bạn có lắp vào tháo ra thiết bị gì mới không, dạng như thiết bị có điều khiển giọng nói này nọ
 


Top