Thảo luận - Bạn thường hay dùng phần mềm nào để ĐỌC file PDF? | Page 4 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Bạn thường hay dùng phần mềm nào để ĐỌC file PDF?

phungthihalinh

Rìu Vàng Đôi
mình hay dùng Adobe Acrobat Pro DC, cái này là ngon nhất nhưng nặng quá
 
Top