Bản cập nhật bắt buộc Windows 10 gây ra sự cố DNS và thư mục được chia sẻ | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bản cập nhật bắt buộc Windows 10 gây ra sự cố DNS và thư mục được chia sẻ

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Bạn có thể dùng soft này | NoVirusThanks Win Update Stop nó có tính phí nhưng bù lại nó cho bạn update windows defender mặc dầu update của win bị vô hiệu hóa (chính cái đó làm tiền)
Còn ko thì dùng tools từ https://www.sordum.org/ này để chặn update, khi nào cần thì mở lên và tất nhiên là tắt là đi tong luôn update windows defender
soft chi cực mod , chỉ cần del cái thư mục tôi nói ở # trước thì mỗi lần win update đều báo lỗi

0x80070422​

( thây kệ nó báo thì cứ báo ) riêng WD thì nó vẫn cập nhật data mới . Chỉ mỗi 1 cái bị lỗi là up các bản vá và lên build ver
 
Sửa lần cuối:
Top