Avira Phantom VPN Pro Miễn phí 1 năm - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Avira Phantom VPN Pro Miễn phí 1 năm

  • Thread starter nguyen_loi23
  • Ngày gửi

locb2

Rìu Sắt
Trang này là của Đức , vì vậy khi reg xong có tải app về thì đừng chạy , hãy ra GG tìm bản tiếng Anh về setup . Nếu ko thì ko biết ngôn ngữ sẽ gây khó cho người dùng ( Nếu biết Đức ngữ thì ko sao)
 

Ctrl+S

Rìu Chiến Bạc
Trang này là của Đức , vì vậy khi reg xong có tải app về thì đừng chạy , hãy ra GG tìm bản tiếng Anh về setup . Nếu ko thì ko biết ngôn ngữ sẽ gây khó cho người dùng ( Nếu biết Đức ngữ thì ko sao)
Cài này có 2 cách xử lý.

1. Đăng nhập vào my acount avira bằng mail vừa đăng ký và chỉnh sữa trang cá nhân2. Nếu đã cài rồi thì chỉnh sữa file config trong thư mục cài đặt


 
Top