Giveaway - AVG Internet Security 2020 - Phần mềm diệt virus toàn diện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway AVG Internet Security 2020 - Phần mềm diệt virus toàn diện

vodat

Rìu Vàng
Phần mềm diệt virus AVG Internet Security bảo vệ máy tính của bạn khỏi virus, tấn công mạng và đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu người dùng. AVG Internet Security cung cấp bảo vệ toàn diện cho máy tính của bạn khỏi tin tặc và tất cả các loại phần mềm độc hại. Nó chặn ransomware, trojan và phần mềm gián điệp.


Các tính năng chính
  • Bảo vệ thời gian thực giữ cho máy tính của bạn không bị phần mềm độc hại. Bao gồm virus, phần mềm gián điệp, ransomware, rootkits và trojans tấn công. Đồng thời phần mềm sử dụng công cụ phân tích thời gian thực dựa trên AI để ngăn chặn các mối đe dọa từ bạn.
  • Bảo vệ Web và Email: Chặn bất kỳ liên kết, tải xuống và tệp đính kèm email không an toàn.
  • Hacker Attack: tăng cường tường lửa đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn; Tệp, ảnh và mật khẩu vẫn được bảo mật.
  • Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân: Hỗ trợ mã hóa và ẩn tài liệu cá nhân hoặc bạn có thể vĩnh viễn dữ liệu bạn chọn.
  • Bảo vệ Thanh toán: Duyệt web, mua sắm hoặc thực hiện giao dịch ngân hàng, AVG cung cấp sự bảo vệ bổ sung mà bạn cần. Chặn spam và scams, cũng như tránh các trang web giả mạo.
Để nhận bản quyền của phần mềm, các bạn vào link bên dưới


Nguồn sharewareonsale.com
 

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
AVG luôn đạt điểm cao trong chương trình diệt virus so sánh, cảm ơn
 

viendu02

Búa Gỗ Đôi
Cám ơn bác chủ.
 

Kevint

Gà con
Phần mềm diệt virus AVG Internet Security bảo vệ máy tính của bạn khỏi virus, tấn công mạng và đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu người dùng. AVG Internet Security cung cấp bảo vệ toàn diện cho máy tính của bạn khỏi tin tặc và tất cả các loại phần mềm độc hại. Nó chặn ransomware, trojan và phần mềm gián điệp.


Các tính năng chính
  • Bảo vệ thời gian thực giữ cho máy tính của bạn không bị phần mềm độc hại. Bao gồm virus, phần mềm gián điệp, ransomware, rootkits và trojans tấn công. Đồng thời phần mềm sử dụng công cụ phân tích thời gian thực dựa trên AI để ngăn chặn các mối đe dọa từ bạn.
  • Bảo vệ Web và Email: Chặn bất kỳ liên kết, tải xuống và tệp đính kèm email không an toàn.
  • Hacker Attack: tăng cường tường lửa đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn; Tệp, ảnh và mật khẩu vẫn được bảo mật.
  • Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân: Hỗ trợ mã hóa và ẩn tài liệu cá nhân hoặc bạn có thể vĩnh viễn dữ liệu bạn chọn.
  • Bảo vệ Thanh toán: Duyệt web, mua sắm hoặc thực hiện giao dịch ngân hàng, AVG cung cấp sự bảo vệ bổ sung mà bạn cần. Chặn spam và scams, cũng như tránh các trang web giả mạo.
Để nhận bản quyền của phần mềm, các bạn vào link bên dưới
No quote

Nguồn sharewareonsale.com
Thank y ou
 


Top