Apple tham vọng bá chủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Apple tham vọng bá chủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ

Apple đã thực hiện một số bước đi táo bạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với tham vọng trở thành bá chủ trong lĩnh vực trị giá nghìn tỷ USD này.
M.B (Theo CNBC)

Công nghệ thực tế ảo đang giúp gì cho các trung tâm y tế, cứu hỏa, cảnh sát?
Công nghệ thực tế ảo đang giúp gì cho các trung tâm y tế, cứu hỏa, cảnh sát?


Từ các trung tâm y tế, cứu hỏa, cảnh sát... đều đang ứng dụng các công nghệ thực tế ảo để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất.

Continue reading...
 


Top