Ảnh GIF cách Loa tạo ra âm thanh như thế nào ? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ảnh GIF cách Loa tạo ra âm thanh như thế nào ?

Administrator

Administrator
Con người dựa trên nguyên lý mà con người nghe âm thanh để tạo ra loa . Họ đã nghiên cứu trong tai người có một màng da rất mỏng gọi là màng nhĩ. Khi áp suất biến đổi liên tục trong không khí sẽ tác động đến màng nhĩ làm chúng rung lên. Khi màng nhĩ rung lên, não bộ sẽ dịch các rung động này thành âm thanh. Đây là cách con người nghe được âm thanh .

Các bạn có thể xem các hình ảnh dưới đây ( chưa được Việt Hóa) để hình dung và hiểu hơn về cách loa tạo ra âm thanh như thế nào ?

Đinh Quang Vinh sưu tầm nguồn animagraffs​
 
Top