Game Miễn Phí - Age of Empires II: Wololokingdoms chơi Offline/LAN/GameTV và Voobly | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí Age of Empires II: Wololokingdoms chơi Offline/LAN/GameTV và Voobly

vietdanh1899

Búa Gỗ
450px-Age_of_Empires_II_HD_Edition_cover.jpg


Age of Empires II HD: Rise of the Rajas
Rise of the Rajas được phát hành ngày 19 tháng 12 năm 2016. Phiên bản này lấy bối cảnh ở Đông Nam Á, và thêm vào bốn nền văn minh (Miến Điện, Mã Lai, Khmer và Việt Nam; mỗi nền văn minh có chiến dịch diễn ra bằng chất giọng hoàn toàn của riêng mình: Bayinnaung, Suryavarman I, Gajah Mada và Lê Lợi) cũng như một loại bản đồ mới với môi trường, đơn vị, AI cải tiến và nhiều hơn nữa.

Bản mod Wololokingdoms này cho phép các bạn chơi bản HD expansions trên LAN/Offline/GameTV và Voobly.
Đặc biệt,
Đã update Independant Architectures cho đồ họa kiến trúc nhà mới cực đẹp Screenshot:

Hoặc Arstistic Graphics đẹp hơn nữa:
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1798626216&searchtext=artistic

Link tải:
http://upfile.vn/_QXm7rBmN~Lg/aoe2-wk-independantarchitectures-zip.html
http://upfile.vn/jsGtAqXmArBC/aoe2-wk-artisticgraphics-zip.html

Chạy game bằng file WK.exe để chơi Wololokingdoms hoặc các bản khác thì chạy file tương ứng.
P/s: Cho ai dùng Win 10 bị lỗi mất mảng màn hình thì chuột phải vào file chạy game -> Properties -> Compatibility -> Change high DPI settings -> Override high DPI scaling behavior -> Application -> OK -> OK.
-File hotkey bản thường thì trong folder gốc.
-Còn file hotkey bản Wololokingdoms Offline thì trong folder \Games\Wololokingdoms.
-File hotkey bản Wololokingdoms Voobly thì trong folder \Voobly Mods\AOC\Data Mods\WololoKingdoms.

Cấu hình yêu cầu:
 • MINIMUM:
  • OS:Windows Vista, 7, 8 Pro+
  • Processor:1.2GHZ CPU
  • Memory:1 GB RAM
  • Graphics:Direct X 9.0c Capable GPU
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space

 • RECOMMENDED:
  • Additional:900x600 minimum display resolution
 
Sửa lần cuối:

nhokkon

Gà con
Perfect thank you bro!
 


Top