PM Hệ thống - Acronis True Image 2021 Build 39184 - Sao lưu và phục hồi dữ liệu | Page 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống Acronis True Image 2021 Build 39184 - Sao lưu và phục hồi dữ liệu

camon

Búa Gỗ Đôi
Acronis True Image 2021 là phần mềm sao lưu tốt nhất và đáng tin cậy nhất, nơi bạn có thể khôi phục toàn bộ hệ thống hoặc các tập tin riêng lẻ tùy nhu cầu của bạn. Đồng thời, đây là phần mềm sao lưu dữ liệu cá nhân tốt nhất để bạn có thể khôi phục các tập tin cần thiết của mình.

Acronis True Image 2021 cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu sao lưu của bạn trong trường hợp xảy ra lỗi, bị nhiễm virus gây mất dữ liệu trên máy tinh của bạn . Vì vậy, hệ thống dữ liệu sao lưu này phát hiện các điểm dừng và đảo ngược mã hóa bất hợp pháp. Acronis True Image 2021 cung cấp bản sao lưu tốt nhất cũng như duy nhất. Bạn có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu bị mất của mình thông qua phần mềm này. Khi dữ liệu của bạn vô tình bị hỏng hoặc mất do bất kỳ lý do nào thì phần mềm này sẽ giúp bạn sao lưu, phục hồi dữ liệu bị mất. Phần mềm này sử dụng rất dễ dàng và đơn giản. Nó rất dễ sử dụng và quản lý dễ dàng do giao diện đơn giản và tuyệt vời của nó. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng phương pháp đơn giản để sao lưu, khôi phục dữ liệu của mình.

Các tính năng của Acronis True Image
 • Một ứng dụng sao lưu với tất cả các chức năng và công cụ.
 • Đảm bảo dữ liệu được sao lưu tương tự như được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ. Nó sẽ bảo mật dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ tích cực để mất dữ liệu do một số cuộc tấn công phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại.
 • Một phương pháp cải tiến sao lưu, phục hồi dữ liệu theo điện toán đám mây và một ổ đĩa Sao lưu.
 • Cung cấp toàn bộ chi tiết về các hoạt động khôi phục đã được thực hiện trong tab hoạt động.
 • Nó có quyền truy cập vào các thiết bị không giới hạn, vì vậy bạn có thể trú ẩn nhiều thiết bị chỉ với sự trợ giúp của một tài khoản.
 • Khôi phục tệp hoặc thư mục từ đám mây Acronis từ bất kỳ máy tính và thiết bị nào.
 • Bảo mật dữ liệu của bạn ở dạng được mã hóa, vì vậy đó là lý do tại sao Acronis True Image 2021 an toàn hơn các dữ liệu khác. Nó quan tâm đến sự riêng tư của dữ liệu người dùng.
Link tải FULL (phần mềm đã test và chạy ổn định)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thank you
 

camon

Búa Gỗ Đôi
Link die rồi bạn ơi, mong bạn fix lại link , cám ơn bạn nhiều
 

freezing

Gà con
Acronis True Image 2021 là phần mềm sao lưu tốt nhất và đáng tin cậy nhất, nơi bạn có thể khôi phục toàn bộ hệ thống hoặc các tập tin riêng lẻ tùy nhu cầu của bạn. Đồng thời, đây là phần mềm sao lưu dữ liệu cá nhân tốt nhất để bạn có thể khôi phục các tập tin cần thiết của mình.

Acronis True Image 2021 cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu sao lưu của bạn trong trường hợp xảy ra lỗi, bị nhiễm virus gây mất dữ liệu trên máy tinh của bạn . Vì vậy, hệ thống dữ liệu sao lưu này phát hiện các điểm dừng và đảo ngược mã hóa bất hợp pháp. Acronis True Image 2021 cung cấp bản sao lưu tốt nhất cũng như duy nhất. Bạn có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu bị mất của mình thông qua phần mềm này. Khi dữ liệu của bạn vô tình bị hỏng hoặc mất do bất kỳ lý do nào thì phần mềm này sẽ giúp bạn sao lưu, phục hồi dữ liệu bị mất. Phần mềm này sử dụng rất dễ dàng và đơn giản. Nó rất dễ sử dụng và quản lý dễ dàng do giao diện đơn giản và tuyệt vời của nó. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng phương pháp đơn giản để sao lưu, khôi phục dữ liệu của mình.

Các tính năng của Acronis True Image
 • Một ứng dụng sao lưu với tất cả các chức năng và công cụ.
 • Đảm bảo dữ liệu được sao lưu tương tự như được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ. Nó sẽ bảo mật dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ tích cực để mất dữ liệu do một số cuộc tấn công phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại.
 • Một phương pháp cải tiến sao lưu, phục hồi dữ liệu theo điện toán đám mây và một ổ đĩa Sao lưu.
 • Cung cấp toàn bộ chi tiết về các hoạt động khôi phục đã được thực hiện trong tab hoạt động.
 • Nó có quyền truy cập vào các thiết bị không giới hạn, vì vậy bạn có thể trú ẩn nhiều thiết bị chỉ với sự trợ giúp của một tài khoản.
 • Khôi phục tệp hoặc thư mục từ đám mây Acronis từ bất kỳ máy tính và thiết bị nào.
 • Bảo mật dữ liệu của bạn ở dạng được mã hóa, vì vậy đó là lý do tại sao Acronis True Image 2021 an toàn hơn các dữ liệu khác. Nó quan tâm đến sự riêng tư của dữ liệu người dùng.
Link tải FULL (phần mềm đã test và chạy ổn định)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thank
 

VolksWagenGm

Búa Gỗ Đôi
Acronis True Image 2021 là phần mềm sao lưu tốt nhất và đáng tin cậy nhất, nơi bạn có thể khôi phục toàn bộ hệ thống hoặc các tập tin riêng lẻ tùy nhu cầu của bạn. Đồng thời, đây là phần mềm sao lưu dữ liệu cá nhân tốt nhất để bạn có thể khôi phục các tập tin cần thiết của mình.

Acronis True Image 2021 cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu sao lưu của bạn trong trường hợp xảy ra lỗi, bị nhiễm virus gây mất dữ liệu trên máy tinh của bạn . Vì vậy, hệ thống dữ liệu sao lưu này phát hiện các điểm dừng và đảo ngược mã hóa bất hợp pháp. Acronis True Image 2021 cung cấp bản sao lưu tốt nhất cũng như duy nhất. Bạn có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu bị mất của mình thông qua phần mềm này. Khi dữ liệu của bạn vô tình bị hỏng hoặc mất do bất kỳ lý do nào thì phần mềm này sẽ giúp bạn sao lưu, phục hồi dữ liệu bị mất. Phần mềm này sử dụng rất dễ dàng và đơn giản. Nó rất dễ sử dụng và quản lý dễ dàng do giao diện đơn giản và tuyệt vời của nó. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng phương pháp đơn giản để sao lưu, khôi phục dữ liệu của mình.

Các tính năng của Acronis True Image
 • Một ứng dụng sao lưu với tất cả các chức năng và công cụ.
 • Đảm bảo dữ liệu được sao lưu tương tự như được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ. Nó sẽ bảo mật dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ tích cực để mất dữ liệu do một số cuộc tấn công phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại.
 • Một phương pháp cải tiến sao lưu, phục hồi dữ liệu theo điện toán đám mây và một ổ đĩa Sao lưu.
 • Cung cấp toàn bộ chi tiết về các hoạt động khôi phục đã được thực hiện trong tab hoạt động.
 • Nó có quyền truy cập vào các thiết bị không giới hạn, vì vậy bạn có thể trú ẩn nhiều thiết bị chỉ với sự trợ giúp của một tài khoản.
 • Khôi phục tệp hoặc thư mục từ đám mây Acronis từ bất kỳ máy tính và thiết bị nào.
 • Bảo mật dữ liệu của bạn ở dạng được mã hóa, vì vậy đó là lý do tại sao Acronis True Image 2021 an toàn hơn các dữ liệu khác. Nó quan tâm đến sự riêng tư của dữ liệu người dùng.
Link tải FULL (phần mềm đã test và chạy ổn định)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Ặc , link chả có file nào Bác ơi ??? {ah} {ah} {ah}
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Ặc , link chả có file nào Bác ơi ??? {ah} {ah} {ah}

2021-07-31_103148.jpg
 

VolksWagenGm

Búa Gỗ Đôi
Xem phần đính kèm 25395
Cảm ơn Bác nhiều !!! {beauty} {beauty} {beauty}
 

nhquynh13

Gà con
Acronis True Image 2021 là phần mềm sao lưu tốt nhất và đáng tin cậy nhất, nơi bạn có thể khôi phục toàn bộ hệ thống hoặc các tập tin riêng lẻ tùy nhu cầu của bạn. Đồng thời, đây là phần mềm sao lưu dữ liệu cá nhân tốt nhất để bạn có thể khôi phục các tập tin cần thiết của mình.

Acronis True Image 2021 cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu sao lưu của bạn trong trường hợp xảy ra lỗi, bị nhiễm virus gây mất dữ liệu trên máy tinh của bạn . Vì vậy, hệ thống dữ liệu sao lưu này phát hiện các điểm dừng và đảo ngược mã hóa bất hợp pháp. Acronis True Image 2021 cung cấp bản sao lưu tốt nhất cũng như duy nhất. Bạn có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu bị mất của mình thông qua phần mềm này. Khi dữ liệu của bạn vô tình bị hỏng hoặc mất do bất kỳ lý do nào thì phần mềm này sẽ giúp bạn sao lưu, phục hồi dữ liệu bị mất. Phần mềm này sử dụng rất dễ dàng và đơn giản. Nó rất dễ sử dụng và quản lý dễ dàng do giao diện đơn giản và tuyệt vời của nó. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng phương pháp đơn giản để sao lưu, khôi phục dữ liệu của mình.

Các tính năng của Acronis True Image
 • Một ứng dụng sao lưu với tất cả các chức năng và công cụ.
 • Đảm bảo dữ liệu được sao lưu tương tự như được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ. Nó sẽ bảo mật dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ tích cực để mất dữ liệu do một số cuộc tấn công phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại.
 • Một phương pháp cải tiến sao lưu, phục hồi dữ liệu theo điện toán đám mây và một ổ đĩa Sao lưu.
 • Cung cấp toàn bộ chi tiết về các hoạt động khôi phục đã được thực hiện trong tab hoạt động.
 • Nó có quyền truy cập vào các thiết bị không giới hạn, vì vậy bạn có thể trú ẩn nhiều thiết bị chỉ với sự trợ giúp của một tài khoản.
 • Khôi phục tệp hoặc thư mục từ đám mây Acronis từ bất kỳ máy tính và thiết bị nào.
 • Bảo mật dữ liệu của bạn ở dạng được mã hóa, vì vậy đó là lý do tại sao Acronis True Image 2021 an toàn hơn các dữ liệu khác. Nó quan tâm đến sự riêng tư của dữ liệu người dùng.
Link tải FULL (phần mềm đã test và chạy ổn định)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cảm ơn bạn
 

Xuale

Búa Gỗ
Acronis True Image 2021 là phần mềm sao lưu tốt nhất và đáng tin cậy nhất, nơi bạn có thể khôi phục toàn bộ hệ thống hoặc các tập tin riêng lẻ tùy nhu cầu của bạn. Đồng thời, đây là phần mềm sao lưu dữ liệu cá nhân tốt nhất để bạn có thể khôi phục các tập tin cần thiết của mình.

Acronis True Image 2021 cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu sao lưu của bạn trong trường hợp xảy ra lỗi, bị nhiễm virus gây mất dữ liệu trên máy tinh của bạn . Vì vậy, hệ thống dữ liệu sao lưu này phát hiện các điểm dừng và đảo ngược mã hóa bất hợp pháp. Acronis True Image 2021 cung cấp bản sao lưu tốt nhất cũng như duy nhất. Bạn có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu bị mất của mình thông qua phần mềm này. Khi dữ liệu của bạn vô tình bị hỏng hoặc mất do bất kỳ lý do nào thì phần mềm này sẽ giúp bạn sao lưu, phục hồi dữ liệu bị mất. Phần mềm này sử dụng rất dễ dàng và đơn giản. Nó rất dễ sử dụng và quản lý dễ dàng do giao diện đơn giản và tuyệt vời của nó. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng phương pháp đơn giản để sao lưu, khôi phục dữ liệu của mình.

Các tính năng của Acronis True Image
 • Một ứng dụng sao lưu với tất cả các chức năng và công cụ.
 • Đảm bảo dữ liệu được sao lưu tương tự như được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ. Nó sẽ bảo mật dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ tích cực để mất dữ liệu do một số cuộc tấn công phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại.
 • Một phương pháp cải tiến sao lưu, phục hồi dữ liệu theo điện toán đám mây và một ổ đĩa Sao lưu.
 • Cung cấp toàn bộ chi tiết về các hoạt động khôi phục đã được thực hiện trong tab hoạt động.
 • Nó có quyền truy cập vào các thiết bị không giới hạn, vì vậy bạn có thể trú ẩn nhiều thiết bị chỉ với sự trợ giúp của một tài khoản.
 • Khôi phục tệp hoặc thư mục từ đám mây Acronis từ bất kỳ máy tính và thiết bị nào.
 • Bảo mật dữ liệu của bạn ở dạng được mã hóa, vì vậy đó là lý do tại sao Acronis True Image 2021 an toàn hơn các dữ liệu khác. Nó quan tâm đến sự riêng tư của dữ liệu người dùng.
Link tải FULL (phần mềm đã test và chạy ổn định)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cam on ban
 

tuandks

Búa Gỗ Đôi

Tập tin không tồn tại​


Vui lòng kiểm tra lại đường dẫn hoặc tập tin đã bị xóa.

Quý khách có thể tìm lại nội dung cần tải bằng cách vào google tìm kiếm với từ khóa:

[Nội dung cần tải] + Fshare
VD: Châu Tinh Trì Fshare

Trở lại trang chủ
 

longjolly

Gà con
Acronis True Image 2021 là phần mềm sao lưu tốt nhất và đáng tin cậy nhất, nơi bạn có thể khôi phục toàn bộ hệ thống hoặc các tập tin riêng lẻ tùy nhu cầu của bạn. Đồng thời, đây là phần mềm sao lưu dữ liệu cá nhân tốt nhất để bạn có thể khôi phục các tập tin cần thiết của mình.

Acronis True Image 2021 cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu sao lưu của bạn trong trường hợp xảy ra lỗi, bị nhiễm virus gây mất dữ liệu trên máy tinh của bạn . Vì vậy, hệ thống dữ liệu sao lưu này phát hiện các điểm dừng và đảo ngược mã hóa bất hợp pháp. Acronis True Image 2021 cung cấp bản sao lưu tốt nhất cũng như duy nhất. Bạn có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu bị mất của mình thông qua phần mềm này. Khi dữ liệu của bạn vô tình bị hỏng hoặc mất do bất kỳ lý do nào thì phần mềm này sẽ giúp bạn sao lưu, phục hồi dữ liệu bị mất. Phần mềm này sử dụng rất dễ dàng và đơn giản. Nó rất dễ sử dụng và quản lý dễ dàng do giao diện đơn giản và tuyệt vời của nó. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng phương pháp đơn giản để sao lưu, khôi phục dữ liệu của mình.

Các tính năng của Acronis True Image
 • Một ứng dụng sao lưu với tất cả các chức năng và công cụ.
 • Đảm bảo dữ liệu được sao lưu tương tự như được lưu trữ trên ổ đĩa cục bộ. Nó sẽ bảo mật dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ tích cực để mất dữ liệu do một số cuộc tấn công phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại.
 • Một phương pháp cải tiến sao lưu, phục hồi dữ liệu theo điện toán đám mây và một ổ đĩa Sao lưu.
 • Cung cấp toàn bộ chi tiết về các hoạt động khôi phục đã được thực hiện trong tab hoạt động.
 • Nó có quyền truy cập vào các thiết bị không giới hạn, vì vậy bạn có thể trú ẩn nhiều thiết bị chỉ với sự trợ giúp của một tài khoản.
 • Khôi phục tệp hoặc thư mục từ đám mây Acronis từ bất kỳ máy tính và thiết bị nào.
 • Bảo mật dữ liệu của bạn ở dạng được mã hóa, vì vậy đó là lý do tại sao Acronis True Image 2021 an toàn hơn các dữ liệu khác. Nó quan tâm đến sự riêng tư của dữ liệu người dùng.
Link tải FULL (phần mềm đã test và chạy ổn định)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cám ơn Ad
 
Top