Chia sẻ  ACM Digital Library - Dữ liệu khoa học máy tính đang miễn phí đến 30/6/2020

Truy cập miễn phí Cơ sở dữ liệu khoa học máy tính ACM Digital Library

Screenshot_2020-05-05-ACM-Digital-Library.png


Trong mùa COVID, ACM Digital Library hiện đang Free toàn bộ CSDL. Bộ sưu tập toàn văn của tất cả các ấn phẩm ACM, bao gồm Sách, tạp chí, Kỷ yếu hội nghị, tạp chí kỹ thuật, bản tin...

✅
- Địa chỉ truy cập:
View hidden content is available for registered users!
✅
- Thời hạn sử dụng: 30/6/2020.


'ACM, viết tắt từ Association for Computing Machinery, thành lập năm 1947, là một hiệp hội quốc tế về nghiên cứu, giáo dục ngành Khoa học máy tính và Tin học uy tín nhất thế giới với hơn 100.000 hội viên, tính đến năm 2011.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: