8 smartphone giảm giá nổi bật đầu tháng 12 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

8 smartphone giảm giá nổi bật đầu tháng 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trong loạt smartphone điều chỉnh giá dịp mua sắm cuối năm, Apple là hãng giảm giá nhiều mẫu nhất với mức cao nhất 2,5 triệu đồng.

Continue reading...
 
Top