6 smartphone nổi bật vừa ra mắt tại Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

6 smartphone nổi bật vừa ra mắt tại Việt Nam

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các smartphone mới ra mắt có giá trải từ mức 6 triệu đồng đến 18 triệu đồng với đặc điểm chung là màn hình tần số quét cao, camera khủng và có sạc nhanh.

Continue reading...
 


Top