Giới thiệu phim - 5 Is the Perfect Number (2019) ~ Số 5 Hoàn Hảo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim 5 Is the Perfect Number (2019) ~ Số 5 Hoàn Hảo

Movie2016

Rìu Sắt
0Qx68UVI_o.jpg


5 Is the Perfect Number (2019) ~ Số 5 Hoàn Hảo

- Dựa trên cuốn sách cùng tên, bộ phim theo chân Peppino, một người đàn ông già nua ở thành phố Naples, bị buộc phải quay lại hành động bằng cách giết chết con trai mình. Sự kiện bi thảm này cũng nảy sinh những suy tư về cuộc sống và xã hội trong tất cả các nhân vật.


Mã:
https://imdb.com/title/tt8351646/[/URL]
Thể loại: Tội Phạm, Hành Động (6)
Thời gian: 1h 40min
Phim của: Italy | Belgium | France
Phát hành: 5-5-2020
Đạo diễn: Igor Tuveri
Diễn viên: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso

s69EfQbM_t.png
cB9okZBv_t.png

KSkgTynE_t.png
4Rut9ul6_t.png
Giới thiệu phim:
Mã:
JNDNTY26CXFYDLO
*************​
 


Top