120 gian hàng giới thiệu công nghệ tại Techfest Mekong 2020 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

120 gian hàng giới thiệu công nghệ tại Techfest Mekong 2020

NEXTVNZ

NEXTVNZ
Với chủ đề "Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá", Techfest Mekong 2020 khai mạc tối 21/11, trình diễn nhiều công nghệ tiêu biểu.

Continue reading...
 
Top