youtube tv multi view | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

youtube tv multi view

  1. VNZ-NEWS

    Google YouTube TV bắt đầu chạy thử chức năng Multi -View, hỗ trợ phát cùng lúc tối đa bốn kênh

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 03 năm 2023, Youtube cho biết họ đã cung cấp chức năng Muti View cho một số người dùng TV Google YouTube , đây là chức năng dịch vụ truyền hình được đánh giá cao , cho phép một số người dùng xem tối đa bốn kênh TV trên màn hình cùng một lúc. Trong giai đoạn thử nghiệm TV...
Top