youtube hỗ trợ phát 4k trên android | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

youtube hỗ trợ phát 4k trên android

  1. V

    Phiên bản YouTube Android đã hỗ trợ phát video 4K trên các máy có độ phân giải thấp

    (Vn-Z.vn) ngày 20 tháng 2 , Chúng ta biết rằng từ lâu YouTube cho phép người dùng phát video độ phân giải cao trên máy tính để bàn bất kể màn hình đó có hỗ trợ độ phân giải cao hay không. Người dùng màn hình full HD có thể phát video độ phân giải 4K hoặc cao hơn. Tuy nhiên, phiên bản YouTube...
Top