windowsxp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windowsxp

  1. Administrator

    Làm thế nào để bảo vệ máy tính khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP

    Ngày mai 08/04/2014 chính thức Windows XP bị khai tử. Khi không có sự hỗ trợ của Microsoft (MS) tất cả các máy tính sử dụng HDH này sẽ gặp nguy cơ bị tấn công đánh cắp dữ liệu,.v.v. từ ổ cứng, và nhiều cái hại khác. Theo PCWorld Mỹ Gần 30 % máy tính trên thế giới vẫn sử dụng Win XP. Khi MS...
Top