video xiaomi su7 chạy thử trên đường | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

video xiaomi su7 chạy thử trên đường

  1. VNZ-NEWS

    Video clip Xiaomi Motors SU7 chạy thử trên đường, cánh gió phía sau nâng lên, tốc độ tăng tốc rất nhanh

    Vn-Z.vn ngày 20 tháng 11 năm 2023, mạng xã hội Weibo Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn video clip về một chiếc ô tô Xiaomi đang lái trên đường. Có thể thấy trong video, người quay clip đang cố gắng đuổi theo để vượt qua chiếc xe thử nghiệm Xiaomi SU7 phía trước nhưng không thành công. Từ...
Top