vị trí ngồi nguy hiểm trên ô tô | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

vị trí ngồi nguy hiểm trên ô tô

  1. MR.khoahoc

    Đây chính là vị trí ngồi nguy hiểm nhất khi bạn đang ở trên một chiếc ô tô

    Theo một nghiên cứu mới thì vị trí này khiến bạn gặp rủi ro bị thương nặng hơn mỗi khi có tai nạn xảy ra. Mà tai nạn ô tô thì thuộc dạng cao nhất nhì trong các phương tiện giao thông hiện nay. Kinh tế phát triển giúp cho số người sử dụng ô tô ngày càng cao và phổ biến hơn. Nhưng dù vậy, thống kê...
Top