vi sao phap tan cong viet nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

vi sao phap tan cong viet nam

  1. Cloud

    Vì sao Pháp quyết định tấn công Việt Nam?

    (Sẽ có nhiều lý do khác nhau trả lời cho câu hỏi này, ở đây tác giả chỉ nêu ra quan điểm riêng theo hiểu biết của mình ,tùy cá nhân độc giả nhìn nhận và đưa giả kiến riêng của mình... ) Trước hết ta tìm hiểu Đất Nam Kỳ xưa kia được khai khẩn và mở mang do công lao của ai? Theo tài liệu trong...
Top