update seo 27/10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

update seo 27/10

  1. Cloud

    Google update thuật toàn từ ngày 27/10 nhiều thay đổi quan trọng ảnh hưởng thứ hạng từ khoá

    Trên diễn đàn Google Webmaster Tool, cộng đồng SEO đang bàn tán về việc Google vừa có những cập nhật mới vào ngày 27/10/2017. Trong đó có việc thay đổi cấu trúc tiềm kiếm dựa trên vị trí địa lý, hay việc thêm cột hiển thị (Impression vào công cụ GWT. Hiện tại còn có khá nhiều update mới đang...
Top