unity runtime | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

unity runtime

  1. VNZ-NEWS

    Unity phát hành thư xin lỗi: Unity Personal đã tăng giới hạn miễn phí lên đến 200.000 đô la.

    Vn-Z.n Ngày 23 tháng 09 năm 2023, Unity, một trong những nền tảng phát triển game phổ biến nhất, gần đã công bố một chính sách phí mới, yêu cầu các game sử dụng Unity Engine phải trả một khoản phí cho Unity từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chính sách này đã gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ từ phía các nhà...
  2. VNZ-NEWS

    Unity đưa ra lời xin lỗi sâu sắc và sẽ thay đổi chính sách "phí vận hành"

    Vn-Z.vn Ngày 18 tháng 09 năm 2023, Unity đã có phản hồi mới nhất trên Twitter về chính sách tính phí: "Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự hỗn loạn và lo lắng do chính sách tính phí được thông báo vào thứ Ba. Chúng tôi đang lắng nghe, đàm phán với các thành viên trong nhóm, cộng đồng, khách hàng...
Top