trendmicro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

trendmicro

  1. B

    Tặng key Trend Micro internet security 17(2021)!

    Trước mình có mua một key của TrendMicro IS hạn sử dụng 1 năm hiện tại còn 341 ngày. Mình đang không có nhu cầu sử dụng nữa nên share lại với bạn nào muốn sử dụng(xin đừng đem bán). Mình chỉ có 1 key, bạn nào có nhu cầu thì inb mình sẽ gửi nhé! Còn về chức năng của em nó mọi người có thể lên...
  2. Administrator

    Người dùng máy tính chạy hệ điều hành Windows nên gỡ ngay Quicktime ngay lập tức

    Ảnh chụp màn hình Trong nhiều năm qua, Apple QuickTime luôn giữ mối phiền toái khi phải cài đặt kèm với iTunes và nhiều ứng dụng cần thiết cho các phần mềm của bên thứ ba khác nhau, một số trong đó dựa trên QuickTime để chạy âm thanh hoặc video. Chính phủ Mỹ và hãng bảo mật TrendMicro cùng...
Top