trend micro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

trend micro

  1. Administrator

    Trend Micro Internet Security 2017 tiên phong tích hợp chức năng tiêu diệt Ransomware

    Phiên bản mới nhất Trend Micro IS 2017 vừa được hãng Trend Micro tích hợp thêm nhiều chức năng mới. Trong đó đáng chú ý nhất là khả năng tiêu diệt, phát hiện , ngăn chặn Ransomware . "Ransomware là loại malware sử dụng một hệ thống mật mã để mã hóa dữ liệu thuộc về một cá nhân và đòi tiền chuộc...
Top